Regulamin

Start / Regulamin

Warunki handlowe

Informacje podstawowe

Naszym głównym celem jest maksymalne zadowolenie klienta. Właśnie temu celowi podporządkowujemy wszystkie nasze działania i zachowanie naszych pracowników. Regularnie przeprowadzamy badania światowego rynku instrumentów muzycznych, dzięki czemu zawsze możemy zaoferować Państwu produkty charakteryzujące się najlepszym stosunkiem jakości do ceny. Okres gwarancji na zakupione towary wynosi 2 lata.
W przypadku zakupu towarów na odległość wydłużyliśmy przewidziany ustawowo czas na odstąpienie od umowy do 30 dni.

W każdej sytuacji staramy się znaleźć rozwiązanie korzystne dla Państwa.

Sprzedający – operator serwisu

SMIK AUDIO ROMAN SMICZEK
Wallisa 11/9
41-902 Bytom
NIP: 626 241 97 08
Tel.: +48 501 175 931

Osoba odpowiedzialna: Roman Smiczek

Kupujący – klient

Osoba fizyczna lub prawna, która dokona wiążącego zamówienia towaru z oferty. Aktualna oferta towarów znajduje się na stronie internetowej operatora pod adresem .

Zamówienie

Umowa kupna powstaje na mocy wiążącego zamówienia, na podstawie którego jest następnie realizowana sprzedaż towaru. Zamówienie staje się wiążące w momencie przyjęcia zamówienia przez sprzedającego. Wiążące zamówienie musi zawierać wymienione poniżej podstawowe informacje: nazwisko i adres kupującego wraz z numerem telefonu lub adresem e-mail, wybraną liczbę sztuk ściśle określonego towaru, wybrany sposób płatności, sposób dostawy, cenę za towar i transport. Zamówienie uważa się za wiążące dla obu stron, jeżeli w momencie składania zamówienia nie nastąpiło naruszenie warunków umownych. W przypadku zakupu specyficznego towaru „na zamówienie”, który na życzenie klienta musi zostać zamówiony u producenta lub dostawcy, sprzedający może zażądać wpłaty zaliczki w wysokości do 100% ceny zakupu.

Koszty związane z wykorzystywaniem środków do porozumiewania się na odległość

Koszty związane z wykorzystywaniem środków do porozumiewania się na odległość ponosi kupujący.

Zakup z fakturą (zwolniona z VAT)

Jeżeli klient wymaga od sprzedającego wystawienia faktury bez VAT, konieczne jest wypełnienie w zamówieniu numerów NIP oraz dodanie w uwagach do zamówienia zapisu „Wystawienie faktury bez VAT”. Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione, zostanie standardowo wystawiony paragon lub faktura na osobę prywatną, a po nadaniu przesyłki nie będzie możliwości wprowadzenia zmian.

Cena towaru

W sklepie internetowym  Kupujący otrzymuje towar w cenie obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Niektóre rodzaje towaru mogą zostać objęte rabatem, który zawsze jest ograniczony czasowo. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania rabatu, jeżeli dany produkt został wyprzedany.

Informacje o towarze

Zamieszone na niniejszej stronie internetowej opisy i dane techniczne towarów pochodzą z informacji uzyskanych od producentów i mogą ulec zmianie w miarę upływu czasu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszych informacji w razie zaistnienia takiej konieczności. Sprzedający zastrzega sobie prawo do błędów w opisach i danych technicznych.

Płatność za towar i dostawę

Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłacenia całkowitej ceny za towar. Kupujący może dokonać płatności całkowitej ceny zamówienia w formie:

 • za pobraniem – kupujący płaci odpowiednią kwotę w momencie odbioru przesyłki od przewoźnika
 • przedpłaty na konto bankowe – kupujący dokonuje wpłaty całkowitej kwoty za towar na rachunek sprzedającego prowadzony w mBank W takim przypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu całej kwoty na rachunku sprzedającego.

Dostawa towarów

 • Dostawy zamówionych towarów są realizowane w możliwie jak najkrótszym terminie, w zależności od dostępności produktu i możliwości operacyjnych sprzedającego. Termin dostawy wskazany na stronie internetowej sprzedającego jest wyłącznie orientacyjny i może się różnić od realnego czasu dostawy.
 • Sposób dostawy i miejsce odbioru jest ustalane na podstawie zamówienia. Transport do miejsca docelowego zapewnia sprzedający. Przesyłka z towarem jest zawsze ubezpieczona.
 • Towar jest dostarczany przez przewoźnika a cenę dostawy towaru reguluje aktualny cennik znajdujący się w sekcji…..
 • Nie stosujemy żadnych ograniczeń w zakresie dostawy towaru.

Anulowanie zamówienia przez klienta

 • Kupujący może anulować swoje zamówienie, jeżeli nie zostało ono wysłane i nie została przyjęta zaliczka. Zamówienie można anulować, wysyłając wiadomość na adres mailowy biuro@smikaudio.pl
 • Jeżeli kupujący anuluje zamówienie, na poczet którego została przyjęta zaliczka, to nie przysługuje mu prawo do zwrotu zaliczki.

Anulowanie zamówienia przez sprzedającego

Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, lub jego części, w następnych wypadkach:

 • Zamówiony towar nie jest już produkowany lub dostarczany lub jest długoterminowo niedostępny.
 • Cena towaru w wyraźny sposób uległa zmianie lub była błędnie ustalona.

Jeżeli kupujący zapłacił część lub całkowitą kwotę ceny zakupu, zostanie mu ona niezwłocznie zwrócona w gotówce lub przekazana na jego rachunek bankowy.

Okres gwarancji

Produkty objęte są gwarancją przez okres 24 miesięcy. Towary oznaczone jako używane, rozpakowane lub uszkodzone są objęte gwarancją przez okres 6 miesięcy.

Reklamacje

Kupujący ma prawo reklamować towar zgodnie z postanowieniami regulaminu reklamacji producenta.

Odstąpienie od umowy kupna

Kupującemu przysługuje możliwość odstąpienia od umowy kupna zgodnie z warunkami zamieszczonymi w sekcji Odstąpienie od umowy kupna.

Rabaty i kupony

Rabaty, akcje promocyjne, kupony i inne promocje cenowe nie łączą się (o ile nie zaznaczono inaczej). Klient może zrealizować jeden rabat do każdego zamówienia.

Odstąpienie od umowy kupna

Informacje ogólne

Naszym celem jest Państwa zadowolenie z instrumentu zakupionego w naszym sklepie.

Na poinformowanie nas o chęci odstąpienia od umowy kupna mają Państwo 10 dni od momentu przekazania towaru przez przewoźnika lub odbioru w sklepie stacjonarnym. Towar mogą Państwo odesłać z powrotem. W terminie 14 dni od przyjęcia oświadczenia zwrócimy Państwu kwotę zapłaconą za towar.

Procedura

Prosimy przed odesłaniem produktu napisać maila na poniższy adres biuro@smikaudio.pl.
Dział zwrotów

Prosimy o dołączenie do towaru formularza odstąpienia od umowy kupna oraz kopii dokumentów potwierdzających zakup.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w transakcji lub we wzajemnie uzgodniony sposób.

Jeżeli chcą Państwo wymienić towar na inny, proszę podać kod wybranego towaru (HN…). Jeżeli towar znajduje się w magazynie, zostanie on niezwłocznie do Państwa wysłany. Ewentualna różnica w cenie zostanie rozwiązana za pomocą dopłaty lub zwrotu nadpłaty.

Uwaga

Wysyłany towar należy starannie zapakować. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.

Jeżeli środki pieniężne są zwracane na konto bankowe poza Rzeczpospolitą Polską, kupujący pokrywa wszystkie opłaty bankowe związane z wykonaniem międzynarodowej transakcji.

Proszę nie wysyłać towaru za pobraniem. Przesyłki tego typu nie będą odbierane. Jeżeli jako kupujący odstąpią Państwo od umowy, ponoszą Państwo koszty związane ze zwróceniem towaru sprzedającemu, również w przypadku, gdy towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową.

Jeżeli kupującym jest firma, warunkiem zwrotu kwoty jest podpisanie noty kredytowej, którą na Państwa prośbę prześle Dział zwrotów.

Jeżeli zamówienie lub jego część zostało opłacone za pomocą bonu podarunkowego, ewentualny zwrot również zostanie dokonany w postaci bonu.

Inne zasady wynikające z przepisów

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych kupującemu wcześniej, niż do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania towaru.

W sytuacji odstąpienia od umowy koszt odesłania towaru ponosi kupujący.

W przypadku odstąpienia od umowy konsument ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych za dostarczenie towarów jedynie w wysokości najtańszego oferowanego sposobu dostawy (w sytuacji, gdy wybrali Państwo droższy sposób dostawy).

W wypadku towaru cyfrowego z dostawą online nie można odstąpić od umowy kupna. Klient ma możliwość zapoznać się z cyfrowym towarem przed kupnem za pomocą wersji próbnej.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:

 • dotyczących dostawy towarów, które zgodnie z życzeniem konsumenta zostały zmodyfikowane lub dostosowane do jego indywidualnych potrzeb Sz.P.
 • dotyczących dostawy towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, jak i towarów, które po dostarczeniu zostały nierozłącznie połączone z innymi towarami
 • dotyczących towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, które kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie można ich zwrócić
 • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, jeżeli kupujący po dostarczeniu naruszył ich opakowanie.
  ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… (przedmiot sprzedaży) zawartej

w SMIK AUDIO, w dniu ……………………………………………… .

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § ….. w/wym. umowy sprzedaży, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie ………………………………………………. od jej zawarcia.

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o  zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………………………………………………. zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Panu w dniu ……………………………………………… w stanie niezmienionym.

Z poważaniem,

………………………………………………